Berichten doorwebmaster

Kamervragen over verhoging eigenwoningforfait

»Geplaatst door op Jan 28, 2014 in Nieuws | 0 reacties

In de zogenaamde bijstellingsregeling directe belasting is opgenomen dat het eigenwoningforfait voor huizen met een WOZ-waarde tussen € 75.000 en € 1.040.000 is verhoogd van 0,6% voor 2013 naar 0,7% in 2014. In de Tweede Kamer zijn daarover vragen gesteld aan de staatssecretaris van Financiën. De verhoging is gepubliceerd in de Staatscourant van 30 december 2013. De hoogte van het eigenwoningforfait is afhankelijk van de prijsontwikkeling van woningen en van de prijsontwikkeling van de huren. Stijging van de huren leidt tot een verhoging van het percentage van het eigenwoningforfait. De prijsontwikkeling van woningen wordt gecompenseerd door aanpassing van het eigenwoningforfait. De stijging van 0,6 naar 0,7% wordt overigens voor een deel verklaard door de...

lees verder

Extra gegevens op jaaropgaaf 2013

»Geplaatst door op Jan 28, 2014 in Nieuws | 0 reacties

Als werkgever moet u aan uw werknemers na afloop van het jaar een jaaropgaaf verstrekken. Deze jaaropgaaf is vormvrij, maar er moet wel een aantal verplichte gegevens op staan. Op de jaaropgaaf over 2013 dient u zelfs twee nieuwe gegevens te vermelden: de werkgeversheffing Zvw en het totaal van de premies werknemersverzekeringen. Tip: Ook de laatste loonstrook van het jaar kan dienen als jaaropgaaf. Op de loonstrook moeten dan de cumulatieve verplichte gegevens staan. Jaaropgaaf 2013 De jaaropgaaf aan uw werknemers bevat altijd een aantal verplichte gegevens. Denk aan de naw-gegevens en het BSN/Sofinummer, het totale loon van uw werknemer over het afgelopen jaar (kolom 14 van de loonstaat) en de ingehouden loonbelasting/premie volksverzekeringen, het totaalbedrag...

lees verder

Collectieve pensioenregeling voor zelfstandigen

»Geplaatst door op Jan 28, 2014 in Nieuws | 0 reacties

Er komt mogelijk een collectieve pensioenregeling voor zelfstandigen zonder personeel (zzp-ers). De grootste belangenorganisaties van zelfstandigen, waaronder FNV-Zelfstandigen en ZZP-Nederland, gaan deze nieuwe regeling vormgeven. Details zijn nog niet bekend, maar de hoofdlijnen van de collectieve pensioenregeling zijn deze week vrijgegeven. Zelfstandigen zijn zelf verantwoordelijk voor hun pensioenvoorziening. Dat dit vaak niet goed is geregeld, blijkt uit een onderzoek. Hierin is naar voren gekomen dat ongeveer een kwart van de zelfstandigen bij pensionering wordt geconfronteerd met een inkomensval van meer dan 50% van het bruto jaarinkomen. Collectieve pensioenregeling op hoofdlijnen De collectieve pensioenregeling, die wellicht al vanaf 2015 mogelijk is,...

lees verder